KALİTE POLİTİKAMIZ

  • Müşteri taleplerini zamanında, ekonomik şekilde ve doğru nitelikte ürünler sunarak karşılamak ve sürekli müşteri memnuniyeti sağlamaktır.
  • Kurulduğu günden bu yana, yurtiçi ve yurt dışında tamamladığı ve şu an halen devam etmekte olduğu önemli projelerle SİSTEM Mühendislik, ISO 9001:2008 ve OHSAS 18001:2007 (Kalite Yönetim Sistemi) kalite belgeleriyle kalitesine güvenilen, saygın ve lider bir şirket olmayı misyonu olarak benimsemiştir.

Hizmette Mükemmelliği Aramak

  • Faaliyetlerimizde ulaştığımız noktalar, bizim için mükemmellikte yeni arayışların başlangıcıdır.

Yaşamın Değerinin Farkında Olarak, Tüm Hizmetlerimizde Emniyet ve Güvenliğe Önem Vermek

  • Donanımlı insan kaynağımız, uygun altyapıya sahip çalışma ortamlarında, gelişmiş teknolojik imkanları kullanarak, uçuş emniyeti ve güvenliğini sağlamak için “sıfır hata” odaklı çalışır.

Müşteri Odaklı Bir Yaklaşım Sergilemek

  • Müşterilerimizin farklı kültürleri göz önüne alınarak; günümüz ve gelecekteki beklentileri ve ihtiyaçları doğru algılanıp değerlendirilmek suretiyle, hizmetin zamanında sunulması sağlanır. Müşterinin memnuniyeti, önerisi ve şikayeti etkin bir şekilde değerlendirilir.

Çalışanlarımızla Fark Yaratmak

  • Yaptığı işin müşteriye sunulan hizmete katacağı değerinin bilinciyle; Ortaklık değerlerini benimsemiş, çözüm üreten, işini sahiplenen, bilgisini paylaşan, takım çalışmasını bilen ve katılan, kendisini sürekli geliştiren çalışanlarımızla hizmet üretilir.

Gelişmiş Teknolojiyi Kullanmak

  • Rekabet avantajı sağlayacak teknolojiyi takip ederek, kullanılmasını sağlar.

Sosyal Sorumluluk Bilincinde Hareket Etmek

  • Eğitim, kültür, sanat, tarih, çevre, spor, insani yardım gibi sosyal konularda, kuruluşlara doğrudan ya da dolaylı olarak kaynak sağlayarak, toplumun faydalanacağı projelerin gerçekleşmesini destekler

Etkinliği ve Verimliliği Artırmak

  • Tüm iş süreçlerimizde; planlanan sonuçlara ilk seferde ve uygun kaynaklar ile ulaşılmasına çalışılır.

Kalite Yönetim Sistemi Şartlarına Uymak ve Etkinliğini Sürekli İyileştirmek

  • Organizasyonel yapılanma ve faaliyetlerde; kalite odaklı, sistematik ve disipline edilmiş bir yaklaşım sergilenerek, sistem sürekli gözden geçirilip iyileştirme fırsatları yaratılır